Trojan a vekslák

AUTOR HÜBL, ŘÍHA, PRUŽINEC, ROUČKA, ROVNÝ

Během 4 dnů se tato reklama stala legendární a polská velvyslankyně žádala její stažení.